Uwaga przedsiębiorco zapłacisz więcej!

 

Ceny w gospodarce rosną wzrasta także wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe między innymi za błędy w formularzach rozliczeniowych z fiskusem. W bieżącym roku podatnicy muszą się liczyć z tym, że za wykroczenia skarbowe zapłacą więcej. Podwyżka jest wynikiem wzrostu płacy minimalnej w Polsce, która jest podstawą do wyliczenia na przykład kary grzywny. Płaca minimalna wzrosła niewiele bo o 80 zł i w roku 2014 będzie wynosić 1680 zł co wpływa na kary wynikające z Kodeksu karno-skarbowego.

Podatniku za wykroczenia skarbowe zapłacisz do 8 000 zł.

Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony, który wiąże się z nałożeniem kary grzywny. Wszystkie przestępstwa skarbowe wyjaśnione są w Kodeksie karno- skarbowym. Wiele wykroczeń zależnych jest od kwoty ale są też takie, które nie zależnie od wysokości stanowić będą wykroczenie.
Przykładowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe:

  • niezachowanie terminu wpłaty podatku
  • nieprzechowywanie ksiąg rachunkowych
  • bezpodstawny zwrot podatku
  • zaniedbanie informacji podatkowej
  • niedopełnienie obowiązku nadzoru
  • niewyznaczenie osoby obowiązanej do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku do organu podatkowego
  • nie dokonanie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego, aktualizacji danych
  • podanie danych nie zgodnych z rzeczywistością
  • nie podanie numeru identyfikacji podatkowej lub podanie numeru nieprawdziwego

Lepiej unikać taki zdarzeń bo wcześniej czy później organ skarbowy zostanie o tym zawiadomiony i odpowiednie konsekwencje zostaną wyciągnięte.