świadectwo pracy

Akta osobowe pracowników

Kodeks pracy narzuca na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z stosunkiem pracy oraz akt osobowych swoich pracowników. Bez względu na formę prowadzonej działalności, ilość zatrudnionych pracowników pracodawca powinien dla każdego ze swoich pracowników prowadzić akta osobowe. Takie akta pracownicze stanowią dowód w przypadku roszczeń ze stosunku pracy. Akta osobowe pracowników można podzielić...