koszty zatrudnienia pracownika

Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Zatrudnienie pracownika w firmie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów przez pracodawcę. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną również składki na ubezpieczenia płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników musi liczyć się także z koniecznością opłacania za nich składek do ZUS. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wyniesie 2100...