Szkolenie poza godzinami czasu pracy

Zgodnie z Art.. 103(1) §1 Kodeksu Pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Jednym ze sposobów podnoszenia kwalifikacji jest wysłanie przez pracodawcę pracownika na szkolenie – polecenie służbowe. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom będącym na szkoleniu poza godzinami pracy?

Udział w szkoleniach wstępnych czy okresowych z zakresu BHP zalicza się do czasu pracy pracownika. A co w przypadku pozostałych szkoleń? Szkolenie poza godzinami pracy może zostać wliczone do czasu pracy, ale nie jest to koniecznością nałożoną przepisami prawa.

Nie istnieją żadne regulacje prawne dotyczące czasu pracy w przypadku pozostałych szkoleń mających na celu podnoszenie umiejętności pracownika.

Udział w szkoleniu odbywającym się poza normalnymi godzinami pracy pracownika może zostać zaliczony do czasu pracy jedynie wówczas, gdy szkolenie to jest niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku czy też służy podniesieniu kwalifikacji do pracy danego rodzaju i odbywa się ono z polecenia pracodawcy. Nie musi to być polecenie pisemne, ale musi być wyraźne.

Jeśli pracownik w szkoleniu bierze udział z własnej inicjatywy, bez polecenia pracodawcy, to chociaż jest ono związane z rodzajem wykonywanej pracy czy ma służyć podniesieniu kwalifikacji do pracy na danym stanowisku, to zaliczenie czasu tego szkolenia do czasu pracy pozostaje do uznania pracodawcy.

 

szkolenie-pracownika