Sporządzanie biznesplanu

 

Zanim przedsiębiorca rozpocznie działalność na rynku konieczne będzie sporządzenie biznesplanu, szczególnie jeśli powodzenie inwestycji zależne będzie od pozyskania inwestorów. Dobry biznesplan, który w odpowiedni sposób przedstawi projekt to połowa sukcesu. Inwestorzy chcą mieć dokładane informacje na temat projektu, w który inwestycją własne środki, liczy się dla nich przede wszystkim zyskowność przedsięwzięcia.

Biznesplan może stanowić dla przedsiębiorcy wskazówkę jak właściwie zrealizować inwestycję, spełnia funkcję:
 organizacyjną – umożliwia zaplanowanie oraz uporządkowanie celów jakie zostają postawione w związku z planowaną inwestycją,
 kontrolną – daje przedsiębiorcy możliwość analizy, porównania założeń z osiągniętymi efektami na każdym etapie realizacji inwestycji.

Jak powinien wyglądać dobry biznesplan?

Pomysłów na dobry biznesplan jest mnóstwo, ważne jest żeby przedsiębiorca zawarł w nim najcenniejsze informacje, które będą ważne z punktu widzenia realizacji inwestycji, powodzenia przedsięwzięcia a także pozyskania inwestorów. Struktura biznesplanu – elementy, które obowiązkowo powinny zostać zawarte w biznesplanie to :

A. Charakterystyka przedsięwzięcia. Główna część biznesplanu, która określa cel biznesplanu, wysokość i wykorzystanie niezbędnych środków finansowych, zasobów materiałowych i osobowych, ta część powinna zawierać także wskaźniki finansowe, które będą obrazować zyskowność przedsięwzięcia. Należy zachęcić inwestorów do zapoznania się z dalszą częścią biznesplanu.

B. Opis firmy – W tej części należy zaprezentować informacje na temat samej jednostki gospodarczej, która zajmie się realizacją projektu. Warto w niej podkreślić wszystkie mocne strony a także zaprezentować już zrealizowane przedsięwzięcia.

C. Charakterystyka planowanego projektu  Ujęcie najważniejszych jego aspektów, zaprezentowanie cech, który są unikatowe, sposobu i metod wdrożenia projektu.

D. Analiza otoczenia zewnętrznego – Konkurencja to ogromna przeszkoda w powodzeniu inwestycji, ważni są też odbiorcy projektu i cechy jakimi się charakteryzują.

E. Harmonogram działań  Opis poszczególnych kroków jakie zostaną podjęte w celu zrealizowania planowanych projektów.

F. Analiza finansowa  Obliczenie i zaprezentowanie wskaźników finansowych będzie konieczne. Zaprezentowania pewnych prawidłowości za pomocą liczb i porównanie danych w stosunku do innych podobnych projektów.

Należy pamiętać, że sam biznesplan nie wystarczy konieczne będzie również dołączenie załączników w postaci wyników badań rynkowych, danych patentowych, kopi zawieranych umów, listy instytucji współpracujących z podmiotem realizującym projekt, itp.