podatki

Skala podatkowa

Przedsiębiorcy wybierający sposób opodatkowania zazwyczaj decydują rozliczać się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Skala podatkowa to nic innego jak wzór, na podstawie którego określa się wysokość podatku.

Wzór:
– do 85 528 zł = 18%*-525,12 zł (kwota zmniejszająca podatek),
– powyżej 85 528 zł = 14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85,528 zł (kwota zmniejszająca podatek)

Skala podatkowa jak każda forma opodatkowania wiąże się zarówno z wadami, jak i korzyściami. Do pozytywów można zaliczyć możliwość skorzystania z ulg podatkowych, prawo do wspólnych rozliczeń z małżonkiem, a także do rozliczeń jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dodatkowym plusem są także szanse na skorzystanie z kredytów podatkowych, pomniejszanie przychodów o poniesione koszty oraz brak konieczności opłacania podatków, w razie, gdy dochód nie przekracza 3 091 zł*. Niestety forma ta wiąże się także z kilkoma wadami. Tak więc po przekroczeniu kwoty dochodu 85 258 zł, przedsiębiorca zmuszony jest do opłacania aż 32% stawki opodatkowania. Dodatkowo wybór tego wariantu wiąże się również z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowych, w tym Księgi Przychodów i Rozchodów, a także ksiąg rachunkowych.

* Obecnie podatek wynosi 17% podstawy opodatkowania

* W roku 2020, aby nie odprowadzać podatku, wysokość dochodu nie może przekraczać 8 000 zł

Wraz z wyższym dochodem kwota wolna od podatku maleje, gdy:

  • dochód mieści się w przedziale powyżej 8 000 zł do 13 000 zł rocznie-kwota wolna od podatku maleje od 8 000 zł do 3 091 zł
  • dochody powyżej 13 000 zł do 85 528 zł rocznie – kwota wolna od podatku wynosi 3 091 zł
  • dochody powyżej 85 528 zł do 127 000 zł rocznie – kwota wolna od podatku maleje od 3091 zł do 0 zł
  • powyżej 127 000 zł- brak kwoty wolnej od podatku