Przesunięcie obowiązków w podatkach, GUS, ZUS

Sytuacja, którą wywołała epidemia koronawirusa obliguje do rozważenia przesunięcia obowiązków związanych z wyliczeniem podatków, składek ZUS, sprawozdań do GUS oraz pozostałych obowiązków księgowych, których termin wyznaczony jest na najbliższe miesiące.

Rząd planuje wprowadzić pakiet osłonowy, który pozwoli przesunąć obowiązki wynikające z prowadzeniem księgowości.

Praca urzędów skarbowych została ograniczona. Istotne jest więc przesunięcie terminów składania zeznań podatkowych.

Premier podjął decyzję o przesunięciu terminów składania deklaracji podatkowych oraz uiszczenia niektórych opłat. Celem tego założenia jest ograniczenie konieczności wychodzenia z domu.

Obecnie opracowywany jest pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Mowa tutaj o wprowadzeniu takich zmian, jak:
– ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK,
– ułatwienia w split payment,
– przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),
– wcześniejsze zwroty VAT,
– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
– zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
– zniesienie opłaty prolongacyjnej,
– zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.