Posiadanie mikrorachunku od 2020 roku przez podatników

Tytułowy mikrorachunek podatkowy będzie indywidualnym rachunkiem bankowym, na który składać będzie się numer PESEL w przypadku podatników, bądź numer NIP w przypadków płatników, na które wpłacać będzie się należności z tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT. Planuje się, że od 2020 roku każdy podatnik będzie posiadał swój mikrorachunek.

Wraz z początkiem 2020 roku dla każdego płatnika i podatnika zostanie wygenerowany indywidualny numer mikrorachunku podatkowego.

Do tworzenia owych numerów, zostaną wykorzystane numery PESEL (dla podatników), a także numery NIP (dla płatników). Mowa zatem o podstawowych identyfikatorach, które stosowane są przy deklaracjach podatkowych w celu określania konkretnego podatnika/płatnika.

Omawiane mikrorachunki będą obsługiwane przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Numery mikrorachunków będzie można uzyskać na stronie www.podatki.gov.pl, bądź osobiście w każdym Urzędzie Skarbowym. Prócz tego w ostatnim kwartale 2019 roku zostanie uruchomiony w Internecie w tzw. generatorze mikrorachunków podatkowych.

Mikrorachunki podatkowe będą przyznawane tylko jeden raz i będzie niezmienny (nawet po przeprowadzce lub zmianie siedziby firmy). Obecne rachunki Urzędów Skarbowych, które były przeznaczone do wpłat PIT, CIT oraz VAT, zostaną zamknięte 31 grudnia 2019 roku.