Monitor Sądowy i Gospodarczy

Jednym z sposób pozyskanie informacji na temat jednostek gospodarczych jest zajrzenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Jest to ogólnopolski dziennik urzędowy, która zawiera publikacje związane z zmianami, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Kodeksem postępowania cywilnego, Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawą o rachunkowości a także innymi ustawami muszą zostać opublikowane. Są to między innymi ogłoszenia i obwieszczenia na temat:

» zmian dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
» wpisów dotyczących partii politycznych,
» postanowienia ogłoszenia upadłości,
» wezwań spadkobierców,
» sprawozdań finansowych niektórych podmiotów gospodarczych.

Za prowadzenie Monitora Sądowego i Gospodarczego odpowiedzialne jest Biuro do Spraw Wydawania Monitora Gospodarczego. Od 1 lipca 2012 roku każdy może na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości bezpłatnie prześledzić wszystkie archiwalne i bieżące wydania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Podmioty gospodarcze, które podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym za wszystkie ogłoszone w MSiG wpisy do KRS ponoszą odpowiedniej wielkości opłaty. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku opłata za każde kolejne ogłoszenie w MSiG zmian w KRS w 2014 roku zostało obniżone z kwoty 250 zł do kwoty 100 zł. Jest to zasadnicza różnica, obniżenie opłaty nastąpiło, ponieważ wysunięto stwierdzenie, że nie należy obciążać dodatkowymi, nierzeczywistymi kosztami przedsiębiorców. Działanie to ma na celu zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działalności na rynku w formie prawnej, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.