zamknięcie działalności spółki

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki nie jest łatwym procesem, zwłaszcza jeśli wynika z upadłości przedsiębiorstwa. Musi być jednak przeprowadzona z dbałością o wszystkie zasady i procedury, ponieważ jej celem jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli.

Jak wygląda likwidacja spółki z o.o. krok po kroku?

Likwidacja rozpoczyna się z chwilą podjęcia odpowiedniej uchwały przez wspólników spółki. To oni wyznaczają też likwidatorów, czyli osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie całego procesu.

Likwidatorzy spółki powinni ogłosić likwidację, wzywając wszystkich wierzycieli do zgłaszania swoich należności w ciągu następnych trzech miesięcy. Środki potrzebne do pokrycia niezgłoszonych zobowiązań powinny zostać zabezpieczone i złożone w depozycie sądowym.

Podstawowym obowiązkiem likwidatorów jest zgłoszenie likwidacji spółki w sądzie rejestrowym. Razem z uchwałą likwidacyjną w urzędzie należy też złożyć komplet niezbędnych dokumentów i formularzy.

Proces likwidacji wymaga też sporządzenia niezbędnych sprawozdań finansowych, w tym dwóch bilansów – otwarcia i zamknięcia likwidacji. Następnym krokiem jest upłynnienie majątku spółki.
Najwcześniej po sześciu miesiącach od ogłoszenia likwidacji zyski spółki mogą zostać podzielone między akcjonariuszami. Zanim to się stanie konieczne jest jednak zaspokojenie wszystkich żądań finansowych zgłoszonych przez wierzycieli.