Kiedy podatek od plastiku pojawi się w Polsce?

Unia Europejska od 1 stycznia 2021 roku zasilana jest nową opłatą od opakowań plastikowych wytworzonych w kraju członkowskim, których nie poddano recyklingowi. Czy podatek od plastiku pojawi się w Polsce? Jeśli tak, kiedy to nastąpi?

Wpływy z tytułu nowego podatku szacowane są aż a 3 mld euro rocznie, mają wesprzeć walkę z Covid-19, a także propagować  ekologiczne zarządzanie odpadami. Zgodnie z rozporządzeniem, które wyszło z Unii, niezależnie od terminu wdrożenia unijnej regulacji przez kraje członkowskie, opłata będzie naliczana automatycznie od początku roku 2021.

Wysokość podatku od plastiku

Opłata za każdy kilogram nie recyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku ma wynosić dla państw członkowskich 0.80 euro. Państwa o PKB poniżej średniej UE wynegocjowały jednak specjalną obniżkę wpłat. W przypadku Polski oszczędność z tego tytułu wynosiła będzie 117 mln euro rocznie.

Prace nad wprowadzeniem nowych rozwiązań w Polsce ciągle trwają, jednak można się domyślać, że całość kosztów nowej opłaty zostanie przeniesiona na producentów opakowań z tworzyw sztucznych w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta.