Kiedy dla JPK-V7 stosować czynny żal?

Z dniem 1 października 2020 roku w życie wszedł nowy JPK_V7, który obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT. Struktura o której mowa powinna zostać przesłana w sposób elektroniczny na serwery Ministerstwa Finansów do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei jeśli dzień ten przypada na weekend, bądź święto – termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Jednak co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie wywiążę się z terminu złożenia JPK_V7, bądź zauważony zostanie błąd? Wówczas z pomocą przychodzi tzw. czynny żal.

Czynny żal to nic innego jak po prostu oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego. Kwestie te zostały uregulowane w art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego. Z kolei jego § 1 informuje nas o tym, iż: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

b- niezłożenie w terminie zeznania rocznego, bądź deklaracji okresowej,
– nieuregulowanie, bądź uregulowanie niższej kwoty zobowiązania podatkowego (np. z tytułu PIT lub VAT),
– ewidencjonowanie kosztów podatkowych, których podatnik nie miał możliwości rozliczyć,
– nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych,
– wystawienie faktury zawierającej błędy,
– bezpodstawne stosowanie zwolnień z VAT bądź obniżonych stawek VAT.

Wejście w życie nowego JPK_V7 wprowadziło również nowe regulacje w zakresie Kodeksu Karnego Skarbowego, który wywołał sporą rewolucję.

Zmiany wprowadziły, iż nowy JPK_V7 wskoczył na miejsce deklaracji VAT-7 oraz JPK-VAT. Tym samym został podzielony na dwie części, a mianowicie:
– część ewidencyjną,
– część deklaracyjną.