jednolity-plik-kontrolny

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 2018 polscy mikro przedsiębiorcy zostaną zobligowani do generowania i przesyłania, organom kontroli skarbowej, Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersji elektronicznej.

Do grona mikro przedsiębiorców zalicza się właścicieli firm, którzy w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, mniejszy niż 2 miliony euro netto.

JPK pozwoli organom podatkowym zautomatyzować weryfikację danych podatkowych oraz ułatwić przeprowadzanie czynności kontrolnych. Dla przedsiębiorców będzie to dodatkowy obowiązek, JPK zapewni im jednak możliwość przeprowadzania wewnętrznych audytów i wykrywania ewentualnych błędów w ewidencji księgowej. Będzie on stanowił dla właścicieli firm udogodnienie ponieważ zagwarantuję elektroniczną kontrolę organów podatkowych, która będzie o wiele mniej uciążliwa od tej, przeprowadzanej w siedzibie firmy.

JPK będą przesyłane do Ministerstwa Finansów, skąd będą przekazywane do odpowiednich urzędów skarbowych. Dowodem wysłania dokumentu będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Za niewysłanie lub wysłanie błędnego JPK oraz w dalszej kolejności nie skorygowanie zaistniałych błędów, grozić  będzie kara grzywny.

Aktualizacja

Od 1 października 2020 roku  wszystkich przedsiębiorców (bez względu na limit przychodów, wielkość zatrudnienia i wielkość firmy), którzy są czynnymi podatnikami VAT obowiązuje nowa struktura pliku JPK. Nowy JPK_VAT nazywany jest również JPK_V7 czy JPK_VDEK i obejmuje dwie części:

  • deklaracyjną,
  • informacyjną.

Nowa struktura ma na celu uproszczenie raportowania ewidencji podatku VAT, ponieważ przedsiębiorcy nie będą już musieli składać dublujących się informacji, liczba dokumentów przetwarzanych w systemie zmniejszy się, a każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane automatycznie.