Jak zaksięgować korektę paragonu?

Czasami przedsiębiorcy dokumentujący sprzedaż na kasie fiskalnej muszą dokonać korekty paragonu.

Niestety, kasy fiskalne nie mają opcji wystawiania paragonów korygujących. W sytuacji, gdy Klient chce zwrócić towar lub wymienić go na inny, osoba dokumentująca sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej musi ewidencjonować korekty, zwroty czy wymiany zewnętrzne. Jak określono w rozporządzeniu ministra finansów, zwrot towarów oraz uznane reklamacje, które skutkują zwrotem części lub całości zapłaty z tytułu sprzedaży, ujmować należy w osobnej ewidencji zawierającej:

  • datę sprzedaży,
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji,
  • dokument potwierdzający dokonywanie sprzedaży,
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Na podstawie takiej ewidencji na koniec miesiąca przedsiębiorca powinien wprowadzić odpowiedni zapis do księgi przychodów i rozchodów z wartością ujemną w kolumnie 7 oraz dokonać korekty VAT-u należnego wykazanego w deklaracji za okres, którego dotyczy paragon. Oczywiście jeśli towar wymieniany jest nowy, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić nowy paragon.