Inwentaryzacja na koniec roku-remanent.

Zbliża się koniec roku podatkowego, a wraz z nim pewne obowiązki dla podatników. Czy w spółki prowadzący pełną księgowości muszą sporządzać spis z natury, jeśli tak to w jaki sposób. Końcoworoczny spis z natury dotyczy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, a więc właściciele spółek, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie są zobowiązani do przeprowadzenia jej na koniec grudnia. Spółki z o.o. nie mogą rozliczać się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

W zamian za sporządzanie remanentu, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po zakończeniu roku podatkowego muszą złożyć w sądzie rejestrowym oraz urzędzie skarbowym sprawozdanie finansowe. W jego skład wchodzą:

  • rachunek zysków i strat
  • bilans
  • informacja dodatkowa

Każdy z tych elementów jest o wiele bardziej rozbudowany, dlatego lepiej, gdy sprawozdanie sporządza profesjonalista. Właściciele spółek z o.o. są zatem odciążeni, ponieważ sprawozdanie finansowe zazwyczaj sporządzane jest przez księgową, natomiast dokonywanie spisu z natury ich nie dotyczy.