Faktura korygująca

Ten rodzaj faktury jest dokumentem korygującym wystawianym przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach:
– zmniejszenie podstawy opodatkowania
– zwiększenie podstawy opodatkowania
– stwierdzenie pomyłek wpływających na wartość lub informacje na fakturze

Mowa tutaj o sytuacji, gdy:
– udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
– udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
– dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
– dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
– podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT
Faktura powinna zawierać:
– datę wystawienia;
– kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
– numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
– numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

 

prowadzenie-ksiegowosci