Dokumentowanie transakcji – FAKTURA

 

Z początkiem roku weszły ogromne zmiany w zakresie wystawiania przez przedsiębiorców faktur podyktowane zmianami jakie zostały wprowadzone do ogólnej ustawy VAT. Do tej pory faktura była najważniejszym dokumentem, który regulował powstanie obowiązku podatkowego po wejściu zmian 1 stycznia 2014 to się zmieniło. Aktualnie większe znaczenie od faktury między innymi w kwestiach podatkowych będą miały zapisy w umowie, określające termin odebrania zleconych prac.

Nowość!

Zgodnie z zmianami jakie zostały wprowadzone jeżeli transakcja dostawy towaru lub wykonania usługi powinna zostać udokumentowana za pomocą faktury, przedsiębiorca zobowiązany do tej czynności będzie miał czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji. Nowe regulacje zmieniają wartość faktury. Nie stanowi już podstawy do powstania obowiązku podatkowego, o powstaniu obowiązku podatkowego będzie decydować faktyczna czynność tj. odebranie dzieła, dostarczenie towaru, realizacja zlecenia. Nadrzędne znaczenie będą miały zapisy dokonane w umowie, bo to od nich będzie zależało kiedy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek VAT.

Wprowadzone zmiany zrównały polskie przepisy z przepisami jakie obecnie obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Faktura straciła na znaczenie ale dalej będzie decydować o możliwości odliczenia przez przedsiębiorcę podatku VAT. Przedsiębiorca po wejściu nowych regulacji ma teoretycznie 45 dni na wystawienie faktur.