Dokumentacja pracowników na nowych zasadach

Od stycznia zaczęła obowiązywać ustawa o skróceniu czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej do 10 lat oraz możliwości prowadzenia jej w formie elektronicznej.
Zmiana ta jest korzystna zarówno dla właścicieli firm, pracowników działów personalnych oraz zatrudnionych.

Obowiązkiem pracodawców jest dopasowanie procedury kadrowej obowiązującej w firmie do nowych regulacji prawnych. Może to się okazać dużym wyzwaniem, które wymagać będzie odpowiedniej organizacji oraz umiejętnego doboru właściwych narzędzi informatycznych.

Skrócony okres przechowywania akt pracowniczych dotyczy osób będących w stosunku pracy od 1 stycznia 2019 roku.
Nowe przepisy znacznie usprawnią procesy zarządzania dokumentami i raportowania danych przechowywanych w aktach osobowych.

Każdy właściciel firmy musi pamiętać o zasadach w kontekście RODO. Organizacje powinny korzystać z takich systemów, w których działania poszczególnych osób mających dostęp do systemu są rejestrowane w formie logów. To oznacza, że każde wyświetlenie, dodanie lub usunięcie dokumentu, wysłanie go czy zapisanie na dysku jest odnotowywane w systemie