definicja-cla

Definicja CŁA

CŁO – opłata przewozowa będąca należnością nakładaną przez dane państwo na towary ze względu na ich przewóz poza granice.

CŁO pobiera się w celu:
– zwiększenia wpływów do budżetu państwa,
– chronienia rynku wewnętrznego,
– zmienienia warunków wymiany handlowej.

Wyróżniamy:
– CŁO importowe, którego głównym celem jest ochrona produkcji krajowej,
– CŁO eksportowe, które jest nakładane na surowce w celu zmuszenia przedsiębiorców do ich przetworzenia na terenie danego kraju,
– CŁO tranzytowe, którym obarczeni są zagraniczni kupcy, którzy transportują towary przez obszar danego państwa.

Opłata to jest nakładana na importowane produkty i wpływa bezpośrednio na cenę danych dóbr, co z kolei wiążę się ze zmniejszeniem popytu na nie. CŁA stanowią spore wsparcie dla rynkach rodzimych. Natomiast niekorzystne aspekty CŁA są odczuwalne głównie poza granicami przez producentów oraz konsumentów danego kraju.

Obszar celny stanowi terytorium, na którym obowiązuje prawo celne. Może ono być stanowione przez jedno państwo, bądź kilka państw, które tworzą tzw. unię celną. Niekiedy jest wydzielana również strefa wolnostojąca, która jest niewielkim wydzielonym obszarem, który obejmuje również przepisy prawa celnego.