rachunkowosc

Część III – zasady szczegółowe

Skoro o uniwersalnych oraz podstawowych zasadach rachunkowości już wszystko wiadomo, najwyższy czas, abyś mógł bliżej zapoznać się z kolejną, z zarazem już ostatnią grupą zasad rachunkowości, a mianowicie z zasadami szczegółowymi.

Do szczegółowych zasad rachunkowości zaliczamy:
zasadę terminowości oraz aktualności, która polega na tym, że do prawidłowego prowadzenia rachunkowości wykorzystać należy tylko i wyłącznie aktualne i sprawdzone informacje,
zasadę wiarygodności, która polega na tym, że do oceniania zaistniałych w firmie zdarzeń, zabronione są uprzedzenia oraz nadmierny subiektywizm,
zasadę dokumentacji, która polega na tym, iż wszystkie zachodzące w firmie zdarzenia gospodarcze muszą być dokumentowane,
zasadę porównywalności sprawozdań, która polega na tym, iż księgi rachunkowe muszą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i w polskiej walucie,
zasadę kompletności, która polega na dokładnym i pełnym sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji,
zasadę jasności, która polega na tym, iż wszystkie dane muszą być przedstawiane przejrzyście oraz zrozumiale,
zasadę wyceny majątku, która polega na tym, iż bieżąca sytuacja przedsiębiorstwa wyrażana musi być w sposób wartościowy.