Co powinno znaleźć się na fakturze VAT?

Faktura – dokument zawierający szczegółowe informacje odnośnie zawieranych transakcji. Jest to nieco inny rodzaj rachunku, który wystawiany jest przez podatników podatku VAT, a także podlega pod odrębne przepisy. Poniżej przedstawiamy Państwu informację o tym, jakie elementy powinny znaleźć się na fakturze VAT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, faktura musi zawierać:
– datę wystawienia dokumentu,
– nadany jej kolejny numer w ramach identyfikacji dokumentu,
– dane podatnika i nabywcy towarów/usług,
– numer identyfikacyjny podatnika,
– datę dokonania transakcji,
– nazwa towaru/usługi,
– ilość towaru, bądź zakres wykonania usługi,
– jednostkową cenę towaru,
– informację o rabatach, obniżkach itp.,
– stawkę podatku dotyczącą transakcji,
– sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki podatku oraz zwolnienie z podatku,
– wartość podatku od wartości sprzedaży netto,
– ogólną kwotę należności.

Istnieją również wyjątki, gdzie należy ująć więcej lub mniej informacji. W tym artykule przedstawiamy elementy faktury standardowej, która w polskim obrocie gospodarczym występuje zdecydowanie najczęściej i jest najlepiej znana przedsiębiorcom.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu!