sporzadzenie-biznesplanu

Biznesplan

Chciałbyś sporządzić biznesplan, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Należałoby rozpocząć więc od definicji biznesplanu.

Biznesplan jest to dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Służy także do innych celów. Przykładowo biznesplan przedstawiamy potencjalnemu inwestorowi. Zawiera on kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Biznesplan sporządza się również, gdy staramy się o kredyt. Musimy wówczas wykazać, że przedsiębiorstwo będzie naprawdę opłacalne.

Jak powinien wyglądać biznesplan?
Treść musi być zapisana jasnym, zrozumiałym dla odbiorcy językiem. Nie może być zbyt obszerna. Biznesplan powinien odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.) oraz uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku. Inną ważną kwestią, która powinna być zawarta w biznesplanie, jest kadra pracownicza. Odbiorca musi być świadomy o ich kwalifikacjach, certyfikatach i wykształceniu. Ważną sprawą są również stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne.

Dokładnie sporządzony biznesplan jest niezwykle ważny zarówno dla przedsiębiorstwa, które dopiero powstaje, jak i dla takiego, które istnieje już długi czas.