likwidacja_spolki

zamknięcie działalności spółki

spółka z o.o. – likwidacja i zakończenie działalności