Wystawianie pustych faktur – konsekwencje

Koniecznie odwiedź naszą stronę główną!

Puste faktury to dokumenty wystawiane przez podatnika nie ukazujące faktycznego obrotu czyli odnoszące się do nieprawdziwego stanu faktycznego.

O pustej fakturze mówi się gdy dokumentuje czynność która nie miała miejsca, gdy czynność miała miejsce ale została oznaczona na fakturze jako uprawniona do odliczenia podatku VAT a była zwolniona z podatku, została wystawiona przez podmiot, który w rzeczywistości towaru nie nabył.

Wystawianie pustych faktur jest bezpośrednią przyczyną wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Ponadto skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku VAT należnego, który został wykazany.

Co ważne, kary za wystawianie pustych faktur dotyczą zarówno wystawców jak i nabywców. Sankcje te nałożone są na gruncie ustawy o VAT, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego.

Anulować pustą fakturę można wyłącznie gdy nie została jeszcze wprowadzona do obrotu, czyli wysłana do kontrahenta. W praktyce stosuje się mechanizm korygowania faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji, ważne jest jednak aby upewnić się wówczas że nabywca faktury nie dokonał jeszcze odliczenia podatku.