Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

sprawozdawczość

Konta księgowe

Jednostka gospodarcza ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą w jednostce i wywierają wypływ na posiadane przez nią zasoby majątkowe i finansowe. W celu prowadzenie ewidencji takich zdarzeń jednostka opracowuje plan kont, który uwzględnia specyfikę prowadzonej działalności, jej sposób organizacyjny a także potrzeby informacyjne. Plan kont to uporządkowany wykaz wszystkich kont (...

Sprawozdawczość

Polega na przygotowaniu i prezentacji informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych, które w największym stopniu wykorzystane są przez zewnętrznych użytkowników informacji. Wszystkie dane jakie znajdują się w sprawozdaniach pochodzą z ksiąg rachunkowych jakie prowadzone są przez podmiot. Jednostka ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze aby w sposób rzetelny i...

Zasady rachunkowości

Każdy system rządzi się swoimi prawami tak też jest w przypadku rachunkowości. Nadrzędnym celem rachunkowości jest przedstawienie wiarygodnego i miarodajnego obrazu jednostki gospodarczej między innymi poprzez ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest stosować się do nadrzędnych zasad rachunkowości, które można powiedzieć ”...

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie realnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej oraz finansowej podmiotu gospodarczego. Jakie działy obejmuje rachunkowość? księgowość kalkulację sprawozdawczość