Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

rachunkowość

Zasady rachunkowości

Wszystkie zasady rachunkowości mają służyć dostarczaniu pełnych, jasnych, rzetelnych i użytecznych informacji na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych. Większość zasad prowadzenia rachunkowości znajduje się w ustawie o rachunkowości z 1994 roku.W zakresie kwestii nie regulowanych tą ustawą obowiązują zasady zawarte Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zasady rachunkowości można podzielić na...

Rachunkowości – wszystko w temacie

Rachunkowość to nic innego jak system ewidencji gospodarczej, który ujmowany jest w mierniku pieniężnym oraz przekroju poszczególnych jednostek gospodarczych, biorąc pod uwagę procesy produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Trzymając się bardzo mocno dokładnej definicji opisującej rachunkowość, jest ona sformalizowanym systemem, który odzwierciedla proces prowadzonej działalności gospodarczej, co następnie służy do jej oceny. Do głównych...

Księgi rachunkowe spółki z o.o.

      Każdy z podmiotów gospodarczych, które decydują się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wiedzieć, że taka forma prawna zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Pojawia się zasadnicze pytanie: kiedy należy założyć księgi rachunkowe dla spółki z o.o.? Zgodnie z regulacjami, które zawarte zostały w ustawie o rachunkowości księgi rachunkowe należy otworzyć...

Czy rachunkowość to inaczej księgowość?

  Bardzo często określając system księgowości podmioty gospodarcze zamiennie stosują określenie księgowość i rachunkowość. Czy jest to to samo? Warto zacząć od definicji rachunkowości, która mówi o sformalizowanym systemie zapisu zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, system ten umożliwia uzyskanie, przetwarzanie oraz podejmowanie decyzji gospodarczych. Jest to bardzo obszerne...

Księgowość dla spółki partnerskiej

Spółka partnerska należy do grupy spółek handlowych. Utworzyć ja mogą wyłącznie osoby fizyczne będące przedstawicielami jednego z wolnych zawodów. Każdy z partnerów takiej spółki indywidualnie odpowiada za prowadzone przez siebie działania. Jaką księgowość powinna prowadzić spółka partnerska? Spółka partnerska swoją księgowość może rozliczać za pomocą ksiąg handlowych lub z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i...