Telefon: +12 378 34 20     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

rachunkowość spółek

Definicja przychodu

Przychód stanowi uzyskany wpływ wartości materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osobiście wykonywanej działalności, wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego/stosunku pracy/pracy nakładczej/spółdzielczego stosunku pracy, jak również ze sprzedaży nieruchomości. Przychód jest wartością łączną ze sprzedaży dóbr, towarów oraz usług, którą podaje się bez podatku VAT (netto) w danym okresie rozliczeniowym. Spośród przychodów możemy wyróżnić:...

MSSF i MSR – regulacje rachunkowości

Prowadząc własną firmę i zajmując się jej księgowością, należy pamiętać o tym, iż kwestia prowadzenia rachunkowości jest regulowana nie tylko przez krajowe przepisy prawne, ale również przez europejskie akty normatywne. Międzynarodowe regulacje odnośnie tego tematu zostały zawarte w MSR (Międzynarodowe Standardy rachunkowości) oraz w MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Można zatem zauważyć, że w...

W jaki sposób zaksięgować nietypowe faktury w księgach rachunkowych?

Prowadząc pełną rachunkowość należy każde zdarzenie gospodarcze w jednostce zapisać, na podstawie dowodów księgowych w prowadzonych księgach rachunkowych. Są jednak sytuacje, w których nie od razu wiadomo czy dokonać zapisu w księgach czy nie. Jedną z takich może być wystawienie lub otrzymanie faktury pro forma. Faktura pro forma nie jest zaliczana do dowodów księgowych....

Kiedy ujmuje się operacje w KPiR?

Prowadzenie nawet uproszczonej formy księgowości jaką jest KPiR opiera się na wielu zasadach księgowych. Dotyczy to między innymi terminów w jakich należy dokonywać zapisów operacji przychodowych, kosztowych oraz innych. W tym poście przedstawiamy najważniejsze z nich. Kiedy ujmuje się przychody? Przychody należy ująć w księdze przychodów i rozchodów w momencie ich powstania. Moment powstania...

Co to KPiR?

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną!  *** Każda firma zobligowana jest do prowadzenia księgowości. Może wybrać dowolną z jej form lub mieć ją odgórnie narzuconą. Do prowadzenia jednej z nich, jaką jest księgowość uproszczona, przydatnym elementem jest KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów. KPiR służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej...