Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

prowadzenie rachunkowości

MSSF i MSR – regulacje rachunkowości

Prowadząc własną firmę i zajmując się jej księgowością, należy pamiętać o tym, iż kwestia prowadzenia rachunkowości jest regulowana nie tylko przez krajowe przepisy prawne, ale również przez europejskie akty normatywne. Międzynarodowe regulacje odnośnie tego tematu zostały zawarte w MSR (Międzynarodowe Standardy rachunkowości) oraz w MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Można zatem zauważyć, że w...

Zasady rachunkowości

Wszystkie zasady rachunkowości mają służyć dostarczaniu pełnych, jasnych, rzetelnych i użytecznych informacji na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych. Większość zasad prowadzenia rachunkowości znajduje się w ustawie o rachunkowości z 1994 roku.W zakresie kwestii nie regulowanych tą ustawą obowiązują zasady zawarte Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Zasady rachunkowości można podzielić na...