Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

pracodawca

Umowa o pracę

Umowa o pracę powinna być zawierana na piśmie. Jest ona oświadczeniem woli dwóch stron – pracownika i pracodawcy. Treść umowy o pracę powinna zawierać: Określenie stron umowy, którymi są pracodawca i pracownik. – Pracodawca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników. – Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy powołania, wyboru,...