Telefon: +12 378 34 20     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Księgowość

Zmiana KPiR na księgi rachunkowe

Prowadzenie księgowości w firmie w formie uproszczonej należy do przywilejów, niektórych przedsiębiorców. Spełniają oni wytyczne jakie określone zostały w poszczególnych regulacjach prawnych, po przekroczeniu jednak pewnych parametrów przedsiębiorca zobowiązany będzie do zmiany systemu księgowości w swojej firmie na pełną księgowość.  Będzie to ogromna różnica z uwagi na fakt, że pełna księgowość jest formą dużo bardziej...

Kiedy powstaje obowiązek VAT?

Powstanie obowiązku VAT następuje w momencie gdy konkretny towar jest dostarczany do odbiorcy. W przypadku usług następuje on gdy zamówiona usługa zostaje wykonana. Jeszcze do niedawna obowiązek podatkowy VAT powstawał w chwili wystawienia faktury. Szczegóły podatku VAT są jednak ściśle związane z ustaleniami zawartymi pomiędzy sprzedającym, a kupującym. Obie strony mogą zdecydować, że obowiązek...

Rozliczenie kar

Odpisywanie kar dla przedsiębiorcy w koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne. Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia określonego dochodu bądź zachowania jego źródła. Wydatek zatem musi spełniać przesłankę celowości, czyli musi mieć przynajmniej potencjalny związek z osiągnięciem określonego przychodu. Co ważne, przedsiębiorcy zazwyczaj w postępowaniach podatkowych muszą udowodnić, iż dany...

Co to jest czek?

Czek to dokument skierowany w stronę banku. To pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty wydawane bankowi przez posiadacza danego rachunku bankowego. Za jego pomocą wystawca rozporządza środkami pieniężnymi znajdującymi się w banku i z jego konta pieniądze. Czek to papier wartościowy. Musi zawierać słowo czek. Jest ono traktowane jako bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty...

Jak często powinniśmy dokonywać inwentaryzacji?

Zazwyczaj inwentaryzacji dokonuje się pod koniec każdego roku obrotowego. Ale nie zawsze tak jest. Istnieją składniki majątku, które nie wymagają tak częstego spisu. Dlatego inwentaryzacji można dokonywać także co 4 lub 2 lata. a) Inwentaryzacja raz w roku Wszystkie składniki aktywów poza tymi, które inwentaryzujemy na ostatni dzień roku obrotowego. Uwaga! Inwentaryzacji dokonuje się...