Telefon: +12 378 34 20     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Księgowość

Ile może pracować kobieta w ciąży?

Coraz więcej kobiet nie rezygnuje z wykonywania pracy w czasie ciąży. W celu ochrony tej grupy pracowników 19 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów ustaliła nowe zasady, dzięki którym kobiety w okresie ciąży mają większe przywileje.   W poprzednio obowiązującym prawie kobieta, która była w ciąży i wykonywała pracę przed monitorem komputera, nie mogła spędzać...

Zmiana KPiR na księgi rachunkowe

Prowadzenie księgowości w firmie w formie uproszczonej należy do przywilejów, niektórych przedsiębiorców. Spełniają oni wytyczne jakie określone zostały w poszczególnych regulacjach prawnych, po przekroczeniu jednak pewnych parametrów przedsiębiorca zobowiązany będzie do zmiany systemu księgowości w swojej firmie na pełną księgowość.  Będzie to ogromna różnica z uwagi na fakt, że pełna księgowość jest formą dużo bardziej...

Kiedy powstaje obowiązek VAT?

Powstanie obowiązku VAT następuje w momencie gdy konkretny towar jest dostarczany do odbiorcy. W przypadku usług następuje on gdy zamówiona usługa zostaje wykonana. Jeszcze do niedawna obowiązek podatkowy VAT powstawał w chwili wystawienia faktury. Szczegóły podatku VAT są jednak ściśle związane z ustaleniami zawartymi pomiędzy sprzedającym, a kupującym. Obie strony mogą zdecydować, że obowiązek...

Rozliczenie kar

Odpisywanie kar dla przedsiębiorcy w koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne. Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia określonego dochodu bądź zachowania jego źródła. Wydatek zatem musi spełniać przesłankę celowości, czyli musi mieć przynajmniej potencjalny związek z osiągnięciem określonego przychodu. Co ważne, przedsiębiorcy zazwyczaj w postępowaniach podatkowych muszą udowodnić, iż dany...

Co to jest czek?

Czek to dokument skierowany w stronę banku. To pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty wydawane bankowi przez posiadacza danego rachunku bankowego. Za jego pomocą wystawca rozporządza środkami pieniężnymi znajdującymi się w banku i z jego konta pieniądze. Czek to papier wartościowy. Musi zawierać słowo czek. Jest ono traktowane jako bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty...