Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

finanse

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

  Prowadzenie działalności gospodarczej to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, które wiąże się z ponoszeniem nakładów przez cały okres prowadzenia działalności. Koszty jakie ponoszone są przez przedsiębiorcę można podzielić na kilka kategorii, które wiążą się z miejscem powstania kosztu, bezpośrednim związkiem z produktem gotowym, zużyciem poszczególnych czynników. Jeden z podziałów kosztów opiera się na charakterze prowadzonej...

Księgowi i ich odpowiedzialność

  Prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wiąże się z szeregiem czynności. Działanie jakie podejmują księgowi podlegają odpowiedzialności: 1. Odpowiedzialność karna – ponoszona jest w sytuacji kiedy działania wykonywane przez księgowych są sprzeczne z obowiązującymi normami prawa i wywołuje negatywne skutki dla jednostki gospodarczej. Kierownik jednostki powinien pamiętać, że to on...

Optymalizacja podatkowa

  Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą chciałby płacić jak najmniejsze podatki, czy jest to możliwe? Istnieją sposoby za pomocą, których jednostka gospodarcza może zmniejszać wartość zobowiązań podatkowych takie działanie określane jest jako optymalizacja podatkowa. Same przepisy podatkowe dają możliwość stosowania takich rozwiązań, które w efekcie poprawiają osiągnięty wynik finansowy. Opracowanie właściwej polityki podatkowej wymaga...

Kto może prowadzić księgowość w spółce?

Sprawozdawczość finansowa to podsumowanie osiągniętych wyników i podjętych decyzji. Nie każdy podmiot  uprawniony jest  do prowadzenie ksiąg rachunkowych w Polsce. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości usługowym prowadzeniem ksiąg może zająć się : »  Osoba fizyczna uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, najczęściej są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą »  Pozostałe osoby określone w...

Sprawozdawczość

Polega na przygotowaniu i prezentacji informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych, które w największym stopniu wykorzystane są przez zewnętrznych użytkowników informacji. Wszystkie dane jakie znajdują się w sprawozdaniach pochodzą z ksiąg rachunkowych jakie prowadzone są przez podmiot. Jednostka ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze aby w sposób rzetelny i...