Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

działalność gospodarcza

Aktywa

  Każda firma posiada majątek, którym dysponuje i który niezbędny jest do wykonywanej działalności gospodarczej. Składniki majątku wykazywane są w podstawowym sprawozdaniu finansowym jakim jest bilans jednostki. Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstały w wyniku zdarzeń przeszłych i mają spowodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści...

Konta księgowe

Jednostka gospodarcza ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą w jednostce i wywierają wypływ na posiadane przez nią zasoby majątkowe i finansowe. W celu prowadzenie ewidencji takich zdarzeń jednostka opracowuje plan kont, który uwzględnia specyfikę prowadzonej działalności, jej sposób organizacyjny a także potrzeby informacyjne. Plan kont to uporządkowany wykaz wszystkich kont (...

Sprawozdawczość

Polega na przygotowaniu i prezentacji informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych, które w największym stopniu wykorzystane są przez zewnętrznych użytkowników informacji. Wszystkie dane jakie znajdują się w sprawozdaniach pochodzą z ksiąg rachunkowych jakie prowadzone są przez podmiot. Jednostka ewidencjonuje wszystkie zdarzenia gospodarcze aby w sposób rzetelny i...

Podstawy rachunkowości

Rachunkowość odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, podsumowuje i wyciąga wnioski z prowadzonej działalności. Podmioty  zajmujące się rachunkowością  muszą działać według ścisłych regulacji, które określone zostały przez polskie normy prawne lub międzynarodowe standardy. 1. Najważniejszym aktem prawnym, w którym znajdziemy wytyczne związane z systemem rachunkowości jest Ustawa o Rachunkowości ( UoR...

Główne zasady w pigułce

Zasada ciągłości ⇔ stosowanie w kolejnych latach wybranych przez jednostek rozwiązań w zakresie grupowania operacji gospodarczych, wyceny składników aktywów i pasywów, sposobu dokonywania amortyzacji , obliczania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych., itp. . Stosownie tej zasady zapewni możliwość porównywania danych w kolejnych okresach obrotowych i wyciąganie odpowiednich wniosków. Zasada kontynuacji działania ⇔ opiera się...