Telefon: +12 378 34 20     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Rachunkowość finansowa

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat określany jest mianem rachunku wyników. Jest to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów, z których składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Zadaniem RZiS jest informowanie przedsiębiorcy o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym firmy. Rachunek Zysków i Strat ukazuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania poprzez podsumowanie...

MSSF i MSR – regulacje rachunkowości

Prowadząc własną firmę i zajmując się jej księgowością, należy pamiętać o tym, iż kwestia prowadzenia rachunkowości jest regulowana nie tylko przez krajowe przepisy prawne, ale również przez europejskie akty normatywne. Międzynarodowe regulacje odnośnie tego tematu zostały zawarte w MSR (Międzynarodowe Standardy rachunkowości) oraz w MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej). Można zatem zauważyć, że w...

Wyposażenie

Definicja wyposażenia zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z nią wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia obejmuje się przedmioty, których wartość początkowa przekracza kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany...

Czynny żal

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest terminowe rozliczanie się z podatku oraz składanie wymaganych deklaracji do urzędu skarbowego. Opóźnienie w złożeniu stosownych dokumentów może skutkować negatywnymi konsekwencjami, jednak ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia tych konsekwencji poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Według kodeksu karnego skarbowego “ Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który...

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018!

2018 rok znacznie zmienił niektóre przepisy prawne z zakresu podatków. W tym poście postaram się omówić kilka najbardziej istotnych modyfikacji. 1. Jednolity Plik Kontrolny – do przesyłania swoich deklaracji w formie JPK zostali zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy, także mikroprzedsiębiorcy, których dotychczas ten obowiązek nie dotyczył. 2. Indywidualny rachunek składkowy – wprowadzono rachunek, na który przedsiębiorca...