Telefon: +12 378 34 20     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Rachunkowość w spółce

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki nie jest łatwym procesem, zwłaszcza jeśli wynika z upadłości przedsiębiorstwa. Musi być jednak przeprowadzona z dbałością o wszystkie zasady i procedury, ponieważ jej celem jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli. Jak wygląda likwidacja spółki z o.o. krok po kroku? Likwidacja rozpoczyna się z chwilą podjęcia odpowiedniej uchwały przez wspólników spółki. To oni...

Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej oznacza brak konieczności rejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z czym przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek do ZUS. Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną nadal jest zobowiązany do regulacji podatków z tego tytułu. To, że jego działalność nie została zarejestrowana nie oznacza bowiem,...

Wydatki na psa jako koszt firmy?

Przedsiębiorcy do kosztów prowadzenia działalności bardzo często kwalifikują bardzo dziwne wydatki. Jednym z nich jest utrzymanie psa. Czy jednak przepisy prawne na pewno pozwalają wrzucić wydatki na psa do kosztów firmy? Okazuje się, że wydatki na psa mogą zostać wliczone w koszty, jednak w ściśle określonych sytuacjach. Należy podejść do tego bardzo praktycznie i...

Najważniejsze terminy podatkowe

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności podatkowych. Przepisy podatkowe wskazują konkretne daty do których przedsiębiorca musi wypełnić swoje obowiązki. Oto 3 najważniejsze terminy podatkowe: 1. Podatek i zaliczki na podatek dochodowy: – karta podatkowa – podatnicy mają obowiązek rozliczyć się do 7. dnia każdego miesiąca. W grudniu obowiązek ten upływa 28. grudnia...

Definicja CŁA

CŁO – opłata przewozowa będąca należnością nakładaną przez dane państwo na towary ze względu na ich przewóz poza granice. CŁO pobiera się w celu: – zwiększenia wpływów do budżetu państwa, – chronienia rynku wewnętrznego, – zmienienia warunków wymiany handlowej. Wyróżniamy: – CŁO importowe, którego głównym celem jest ochrona produkcji krajowej, – CŁO eksportowe, które...