Pełna księgowość czyli co?

Pełna rachunkowość to jedna z metod prowadzenia księgowości w wielu firmach. Obowiązkowo prowadzą ją firmy w formie , takie jak spółka z o.o. czy spółka komandytowa, obecnie najczęściej wybierane spółki.

Prowadzenie pełnej księgowości jest trudne, ponieważ system ewidencji księgowej jest bardzo rozbudowany. Stanowi go księga rachunkowa składająca się z pięciu elementów, które służą księgowaniu operacji gospodarczych. Pierwszym z nich jest dziennik, służący zapisywaniu zdarzeń gospodarczych.

Następne to konta księgi głównej i konta księgi pomocniczej. To na nich zachodzi księgowanie, z zastosowaniem zasad rachunkowości, takich jak reguła podwójnego zapisu.

Pozostałe elementy ksiąg rachunkowych to: zestawienie obrotów i sald kont oraz wykaz aktywów i pasywów, posiadanych przez jednostkę gospodarczą.