Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Zatrudnienie pracownika w firmie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów przez pracodawcę. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną również składki na ubezpieczenia płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników musi liczyć się także z koniecznością opłacania za nich składek do ZUS. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wyniesie 2100 złotych, co oznacza, że wzrośnie o 100 złotych w porównaniu do 2017 roku.

Wysokość składek, które pracodawca będzie zobowiązany odprowadzać do ZUS, w przypadku zatrudniania pracownika (przy minimalnym wynagrodzeniu – 2100 złotych):

  • ubezpieczenie emerytalne 9,76% – 204,96 zł
  • ubezpieczenie rentowe 6,5% – 136,50 zł,
  • ubezpieczenie wypadkowe 1,80% – 37,80 zł,
  • Fundusz Pracy 2,45% – 51,45 zł,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% – 2,10 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem w 2018 roku wyniesie 2532,81 złotych.

Zapraszamy na naszą stronę główną!