jednolity-plik-kontrolny

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 2018 polscy mikro przedsiębiorcy zostaną zobligowani do generowania i przesyłania, organom kontroli skarbowej, Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersji elektronicznej.

Do grona mikro przedsiębiorców zalicza się właścicieli firm, którzy w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnąli roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, mniejszy niż 2 miliony euro netto.

JPK pozwoli organom podatkowym zautomatyzować weryfikację danych podatkowych oraz ułatwić przeprowadzanie czynności kontrolnych. Dla przedsiębiorców będzie to dodatkowy obowiązek, JPK zapewni im jednak możliwość przeprowadzania wewnętrznych audytów i wykrywania ewentualnych błędów w ewidencji księgowej. Będzie on stanowił dla właścicieli firm udogodnienie ponieważ zagwarantuję elektroniczną kontrolę organów podatkowych, która będzie o wiele mniej uciążliwa od tej, przeprowadzanej w siedzibie firmy.

JPK będą przesyłane do Ministerstwa Finansów, skąd będą przekazywane do odpowiednich urzędów skarbowych. Dowodem wysłania dokumentu będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Za niewysłanie lub wysłanie błędnego JPK, oraz w dalszej kolejności nie skorygowanie go, będą grozić kary grzywny.