Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Główne zasady w pigułce

Zasada ciągłości ⇔ stosowanie w kolejnych latach wybranych przez jednostek rozwiązań w zakresie grupowania operacji gospodarczych, wyceny składników aktywów i pasywów, sposobu dokonywania amortyzacji , obliczania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych., itp. . Stosownie tej zasady zapewni możliwość porównywania danych w kolejnych okresach obrotowych i wyciąganie odpowiednich wniosków. Zasada kontynuacji działania ⇔ opiera się...

Zasady rachunkowości

Każdy system rządzi się swoimi prawami tak też jest w przypadku rachunkowości. Nadrzędnym celem rachunkowości jest przedstawienie wiarygodnego i miarodajnego obrazu jednostki gospodarczej między innymi poprzez ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest stosować się do nadrzędnych zasad rachunkowości, które można powiedzieć ”...

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Głównym celem rachunkowości jest dostarczenie realnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej oraz finansowej podmiotu gospodarczego. Jakie działy obejmuje rachunkowość? księgowość kalkulację sprawozdawczość