Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Wskazówki dla przedsiębiorcy

  Na rynku funkcjonuje coraz więcej podmiotów gospodarczych, konkurencja jest ogromna, od jednostek wymaga się coraz bardziej innowacyjnych pomysłów, gospodarka dynamicznie się rozwija, jak połączyć to wszystko i dobrze prosperować na rynku. Oto kilka wskazówek jak nie da dać się w walce o pozycję na rynku. Stawiaj na jakość. Usługi i produkty o wysokiej...

Wybór programu księgowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga prowadzenie księgowości a ta z kolei powoduje konieczność posiadania programu księgowego. Na rynku udostępniane są coraz nowsze wersje programów, jak spośród tylu możliwości wybrać tę, która dla firmy okaże się najlepsza. Wbrew pozorom wybór programu jest bardzo ważny dla sprawnego i rzetelnego prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę...

Pasywa

  Składnikiem, który w bilansie zostaje zestawiony z aktywami są pasywa. Pasywa są to źródła finansowanie majątku. Podobnie jak w przypadku aktywów je również można podzielić na dwie grupy: →  Kapitał ( fundusz) własny →  Zobowiązania i rezerwy zobowiązania Kapitał własny to wkłady wniesione przez wspólników do przedsiębiorstwa oraz środki, które uzyskane zostały w...

Aktywa

  Każda firma posiada majątek, którym dysponuje i który niezbędny jest do wykonywanej działalności gospodarczej. Składniki majątku wykazywane są w podstawowym sprawozdaniu finansowym jakim jest bilans jednostki. Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstały w wyniku zdarzeń przeszłych i mają spowodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści...

Konta księgowe

Jednostka gospodarcza ma obowiązek prowadzić ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą w jednostce i wywierają wypływ na posiadane przez nią zasoby majątkowe i finansowe. W celu prowadzenie ewidencji takich zdarzeń jednostka opracowuje plan kont, który uwzględnia specyfikę prowadzonej działalności, jej sposób organizacyjny a także potrzeby informacyjne. Plan kont to uporządkowany wykaz wszystkich kont (...