Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Zaliczka na koszty usługi lub zlecenia

Art. 743 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej Kc) mówi o tym, że wykonanie zlecenia wymaga poniesienia wydatków, które w początkowym etapie powinny być wykonane z udzielonej wcześniej zaliczki. Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które zostały poniesione w celu...

Szkolenie poza godzinami czasu pracy

Zgodnie z Art.. 103(1) §1 kodeksu pracy przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Jednym ze sposobów podnoszenie kwalifikacji jest wysłanie przez pracodawcę pracownika na szkolenie – polecenie służbowe. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom będącym na szkoleniu poza godzinami pracy? Udział...

Pełna księgowość czyli co?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych swojej firmy. Jednak to, w jaki sposób będą one rejestrowane, zależy w dużej mierze od formy prawnej prowadzonej działalności oraz osiąganego rocznego przychodu. Podatnicy mogą prowadzi działalność za pomocą księgowości uproszczonej bądź pełnej. Pełna rachunkowość to jedna z metod prowadzenia księgowości w wielu firmach. Obowiązkowo prowadzą ją...

Posiadanie mikrorachunku od 2020 roku przez podatników

Tytułowy mikrorachunek podatkowy będzie indywidualnym rachunkiem bankowym, na który składać będzie się numer PESEL w przypadku podatników, bądź numer NIP w przypadków płatników, na które wpłacać będzie się należności z tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT. Planuje się, że od 2020 roku każdy podatnik będzie posiadał swój mikrorachunek. Wraz z początkiem 2020 roku dla...

Jak zaksięgować korektę paragonu?

Czasami przedsiębiorcy dokumentujący sprzedaż na kasie fiskalnej muszą dokonać korekty paragonu. Niestety, kasy fiskalne nie mają opcji wystawiania paragonów korygujących. W sytuacji, gdy klient chce zwrócić towar lub wymienić go na inny, osoba dokumentująca sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej musi ewidencjonować korekty, zwroty czy wymiany zewnętrzne. Jak określono w rozporządzeniu ministra finansów, zwrot towarów...