Telefon: +12 378 34 20     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Wydatki na psa jako koszt firmy?

Przedsiębiorcy do kosztów prowadzenia działalności bardzo często kwalifikują bardzo dziwne wydatki. Jednym z nich jest utrzymanie psa. Czy jednak przepisy prawne na pewno pozwalają wrzucić wydatki na psa do kosztów firmy? Okazuje się , że wydatki na psa mogą zostać wliczone w koszty, jednak w ściśle określonych sytuacjach. Należy podejść do tego bardzo praktycznie...

Najważniejsze terminy podatkowe

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności podatkowych. Przepisy podatkowe wskazują konkretne daty do których przedsiębiorca musi wypełnić swoje obowiązki. Oto 3 najważniejsze terminy podatkowe: 1. Podatek i zaliczki na podatek dochodowy: – karta podatkowa – podatnicy mają obowiązek rozliczyć się do 7. dnia każdego miesiąca. W grudniu obowiązek ten upływa 28. grudnia...

Definicja CŁA

CŁO – opłata przewozowa będąca należnością nakładaną przez dane państwo na towary ze względu na ich przewóz poza granice. CŁO pobiera się w celu: – zwiększenia wpływów do budżetu państwa, – chronienia rynku wewnętrznego, – zmienienia warunków wymiany handlowej. Wyróżniamy: – CŁO importowe, którego głównym celem jest ochrona produkcji krajowej, – CŁO eksportowe, które...

Czy można anulować wypowiedzenie umowy o pracę?

Coraz więcej osób zastanawia się czy możliwe jest anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę. Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest wypowiedzenie umowy oraz podania okresów jego obowiązywania. Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Musi mieć ono formę pisemną. Może...

Wystawianie pustych faktur – konsekwencje

Koniecznie odwiedź naszą stronę główną! Puste faktury to dokumenty wystawiane przez podatnika nie ukazujące faktycznego obrotu, czyli odnoszące się do nieprawdziwego stanu faktycznego. O pustej fakturze mówi się, gdy dokumentuje czynność, która nie miała miejsca, gdy czynność miała miejsce, ale została oznaczona na fakturze jako uprawniona do odliczenia podatku VAT, a była zwolniona z...