Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Czym jest środek trwały?

W większości funkcjonujących na rynku firm występują środki trwałe a ich właściciele zobowiązani są do ewidencji środków trwałych, Czym one są? Do czego zobowiązuje ewidencja środków trwałych? Za środki trwałe uznaje się: – budowle, – budynki oraz lokale będące odrębną własnością, – maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, stanowiące własność lub współwłasność podatnika,...

Czy można anulować fakturę, którą już kontrahent otrzymał?

Zdarza się, że zostanie wystawiona faktura zawierająca błędy. W praktyce najczęściej stosuje się sporządzenie korekty faktury. Warto również wspomnieć o możliwości anulowania wystawionej faktury – w jakich przypadkach jest to możliwe? Zgodnie z praktykami księgowania anulowanie faktury jest możliwe, gdy: transakcja nie doszła do skutku faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego, odbiorca nie...

Kiedy podatek od plastiku pojawi się w Polsce?

Unia Europejska od 1 stycznia 2021 roku zasilana jest nową opłatą od opakowań plastikowych wytworzonych w kraju członkowskim, których nie poddano recyklingowi. Czy podatek od plastiku pojawi się w Polsce? Jeśli tak, kiedy to nastąpi? Wpływy z tytułu nowego podatku szacowane są aż a 3 mld euro rocznie, mają wesprzeć walkę z Covid-19, a...

Lista płac od podstaw

Lista płac jest to podstawowy dokument, który zawiera listę pracowników oraz tego, czy dostali odpowiednio naliczone wynagrodzenie. Dokument ten nie jest obowiązkowy do sporządzania, wystarczy, że pracodawca płaci swoim podwładnym, pracującym na umowie o pracę.  Mimo, że nie jest ona wymagana, wiele firm decyduje się na jej prowadzenie. Aby była prawidłowo rozliczona, należy w...

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w 2019 roku?

Do składania rocznych ewidencji z finansów firmy zobowiązane są wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu, który w danym roku obrotowym prowadził księgi rachunkowe. Od 1 stycznia 2019 roku na przedsiębiorcę nałożono obowiązek składania sprawozdania finansowego spółki do KRS za pośrednictwem...