Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Inwentaryzacja na koniec roku-remanent.

Zbliża się koniec roku podatkowego, a wraz z nim pewne obowiązki dla podatników. Czy w spółki prowadzący pełną księgowości muszą sporządzać spis z natury, jeśli tak to w jaki sposób. Końcoworoczny spis z natury dotyczy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, a więc właściciele spółek, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie są zobowiązani...

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 2018 polscy mikro przedsiębiorcy zostaną zobligowani do generowania i przesyłania, organom kontroli skarbowej, Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersji elektronicznej. Do grona mikro przedsiębiorców zalicza się właścicieli firm, którzy w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, mniejszy...

Jak prawidłowo rozliczyć VAT?

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania plików JPK (JPK_V7M / JPK_V7K – w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego). Od października podatnicy VAT muszą dostosować się do nowych rozwiązań wprowadzonych w celu ulepszenia oraz usprawnienia systemu podatkowego w Polsce. Podstawową formą rozliczenia podatkowego jest rozliczenie miesięczne. Kwartalne rozliczenie skierowane jest najczęściej do małych podatników,...

Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje wpływające na dalsze funkcjonowanie podmiotu na rynku. Często właściciele firm dążą do optymalizacji kosztów. Jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Sposób opodatkowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Mamy do wyboru: zasady ogólne (oparte o tzw. skalę podatkową, zaliczka na...

Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Zatrudnienie pracownika w firmie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów przez pracodawcę. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną również składki na ubezpieczenia płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników musi liczyć się także z koniecznością opłacania za nich składek do ZUS. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wyniesie 2100...