Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w 2019 roku?

Do składania rocznych ewidencji z finansów firmy zobowiązane są wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu, który w danym roku obrotowym prowadził księgi rachunkowe. od 1 stycznia 2019 roku na przedsiębiorcę nałożono obowiązek składania sprawozdania finansowego spółki do KRS za pośrednictwem...

Jak wyliczyć termin zapłaty podatku?

Terminowe regulowanie podatków jest bardzo ważne, ponieważ z opóźnień tych wynikają odsetki, a wraz z tym stopniowe powiększanie się naszej należności. Termin zapłaty podatku może wynikać z ustaw lub decyzji urzędu skarbowego. Zaliczka na podatek dochodowy musi być regulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT-u podatek...

Dokumentacja pracowników na nowych zasadach

Od stycznia zaczęła obowiązywać ustawa o skróceniu czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej do 10 lat oraz możliwości prowadzenia jej w formie elektronicznej. Zmiana ta jest korzystna zarówno dla właścicieli firm, pracowników działów personalnych oraz zatrudnionych. Obowiązkiem pracodawców jest dopasowanie procedury kadrowej obowiązującej w firmie do nowych regulacji prawnych. Może to się okazać dużym wyzwaniem, które...

Podatek liniowy

Wpis ten powinien przeczytać każdy, kto ma przed sobą wybór formy opodatkowania. W jakim przypadku warto postawić na podatek liniowy? Prawda jest taka, że naprawdę niewiele jest takich sytuacji, w których ta forma opodatkowania okazuje się być opłacalna. Po pierwsze, przedsiębiorca musi generować naprawdę duże dochody. Za granicę opłacalności uważa się tu 100 000...

Ile może pracować kobieta w ciąży?

Coraz więcej kobiet nie rezygnuje z wykonywania pracy w czasie ciąży. W celu ochrony tej grupy pracowników 19 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów ustaliła nowe zasady, dzięki którym kobiety w okresie ciąży mają większe przywileje.   W poprzednio obowiązującym prawie kobieta, która była w ciąży i wykonywała pracę przed monitorem komputera, nie mogła spędzać...