Telefon: +12 378 34 20     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Definicja CŁA

CŁO – opłata przewozowa będąca należnością nakładaną przez dane państwo na towary ze względu na ich przewóz poza granice. CŁO pobiera się w celu: – zwiększenia wpływów do budżetu państwa, – chronienia rynku wewnętrznego, – zmienienia warunków wymiany handlowej. Wyróżniamy: – CŁO importowe, którego głównym celem jest ochrona produkcji krajowej, – CŁO eksportowe, które...

Czy można anulować wypowiedzenie umowy o pracę?

Coraz więcej osób zastanawia się czy możliwe jest anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę. Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest wypowiedzenie umowy oraz podania okresów jego obowiązywania. Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawa. Musi mieć ona formę pisemną....

Wystawianie pustych faktur – konsekwencje

Koniecznie odwiedź naszą stronę główną! Puste faktury to dokumenty wystawiane przez podatnika nie ukazujące faktycznego obrotu czyli odnoszące się do nieprawdziwego stanu faktycznego. O pustej fakturze mówi się gdy dokumentuje czynność która nie miała miejsca, gdy czynność miała miejsce ale została oznaczona na fakturze jako uprawniona do odliczenia podatku VAT a była zwolniona z...

Darmowe terminale płatnicze

Na początku stycznia bieżącego roku wystartował program “Polska bezgotówkowa”, którego głównym zadaniem jest rozwój przedsiębiorstw, dzięki wprowadzeniu terminali płatniczych. Coraz częściej używamy “plastikowego pieniądza”, który jest aktualnie najwygodniejszą formą płatności, niestety jeszcze nie wszędzie dostępną. Problem ten zauważyli uczestnicy rynku usług płatniczych: wydawcy kart, agenci rozliczeniowi oraz organizacje płatnicze, takie jak Visa i Mastercard...

Definicja przychodu

Przychód stanowi uzyskany wpływ wartości materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osobiście wykonywanej działalności, wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego/stosunku pracy/pracy nakładczej/spółdzielczego stosunku pracy, jak również ze sprzedaży nieruchomości. Przychód jest wartością łączną ze sprzedaży dóbr, towarów oraz usług, którą podaje się bez podatku VAT (netto) w danym okresie rozliczeniowym. Spośród przychodów możemy wyróżnić:...