Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Kiedy podatek od plastiku pojawi się w Polsce?

Unia Europejska od 1 stycznia 2021 roku zasilana jest nową opłatą od opakowań plastikowych wytworzonych w kraju członkowskim, których nie poddano recyklingowi. Czy podatek od plastiku pojawi się w Polsce? Jeśli tak, kiedy to nastąpi? Wpływy z tytułu nowego podatku szacowane są aż a 3 mld euro rocznie, mają wesprzeć walkę z Covid-19, a...

Lista płac od podstaw

Lista płac jest to podstawowy dokument, który zawiera listę pracowników oraz tego, czy dostali odpowiednio naliczone wynagrodzenie. Dokument ten nie jest obowiązkowy do sporządzania, wystarczy, że pracodawca płaci swoim podwładnym, pracującym na umowie o pracę.  Mimo, że nie jest ona wymagana, wiele firm decyduje się na jej prowadzenie. Aby była prawidłowo rozliczona, należy w...

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w 2019 roku?

Do składania rocznych ewidencji z finansów firmy zobowiązane są wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu, który w danym roku obrotowym prowadził księgi rachunkowe. Od 1 stycznia 2019 roku na przedsiębiorcę nałożono obowiązek składania sprawozdania finansowego spółki do KRS za pośrednictwem...

Inwentaryzacja na koniec roku-remanent.

Zbliża się koniec roku podatkowego, a wraz z nim pewne obowiązki dla podatników. Czy w spółki prowadzący pełną księgowości muszą sporządzać spis z natury, jeśli tak to w jaki sposób. Końcoworoczny spis z natury dotyczy podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, a więc właściciele spółek, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie są zobowiązani...

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 2018 polscy mikro przedsiębiorcy zostaną zobligowani do generowania i przesyłania, organom kontroli skarbowej, Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersji elektronicznej. Do grona mikro przedsiębiorców zalicza się właścicieli firm, którzy w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, mniejszy...