Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

Blog

Obowiązujące formy opodatkowania w Polsce

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą muszą podejmować decyzje wpływające na dalsze funkcjonowanie podmiotu na rynku. Często właściciele firm dążą do optymalizacji kosztów. Jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Sposób opodatkowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. Mamy do wyboru: zasady ogólne (oparte o tzw. skalę podatkową, zaliczka na...

Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Zatrudnienie pracownika w firmie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów przez pracodawcę. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną również składki na ubezpieczenia płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników musi liczyć się także z koniecznością opłacania za nich składek do ZUS. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wyniesie 2100...

Stawki w podatku CIT

Podatkiem CIT nazywamy podatek dochodowy od osób prawnych. Do jego płacenia zobowiązane są między innymi banki, stowarzyszenia, spółdzielnie, banki oraz spółki. Wysokość podatku CIT oblicza się od podstawy, czyli dochodu, od którego odliczono: – wydatki przeznaczone na działalność badawczo – rozwojową, – koszty nabycie nowych technologii, – darowizny jeśli zostały przekazane na pomoc społeczną,...

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2020 r.

Z początkiem lipca 2020 roku wprowadzona została nowa matryca stawek VAT, której celem jest znaczące uproszczenie w zakresie stawek VAT. Główna modyfikacja to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT. Nie będzie się już stosowało Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a Nomenklaturę Scaloną (CN) lub Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB). Jest...

Podatki spółki z o.o.

Warto przeanalizować kwestię podatków jakie przyjdzie nam płacić, prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tej formy prawnej ustawa określa model podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółki. Osobno opodatkowaniu podlega dochód firmy, a osobno wypłacana wspólnikom dywidenda. Co to oznacza w praktyce? Wiadomo, iż spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a więc podlega ona...